Jeśli chcesz skorzystać z rehabilitacji oraz terapii ambulatoryjnej pod opieką naszych specjalistów zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.  

Rehabilitację prowadzimy wyłącznie z osobami dorosłymi.


OFERTA TERAPEUTYCZNA:

KINEZYTERAPIA

Obejmuje indywidualną pracę z pacjentem; ćwiczenia specjalistyczne metodą NDT- Bobath oraz metodą PNF; ćwiczenia oporowe i równoważne; ćwiczenia czynne, czynno–bierne, bierne i wspomagane; ćwiczenia w odciążeniu i z oporem, rozluźniające, izometryczne; ćwiczenia równoważne i koordynacji ruchowej; nauka lokomocji i pionizacja; ćwiczenia z wykorzystaniem aktywnej ortezy Saebo-Flex; ćwiczenia na rowerze stacjonarnym; ćwiczenia manualne z zastosowaniem przyrządów dostosowanych do potrzeb pacjenta.

FIZYKOTERAPIA

Elektroterapia: elektrostymulacja, galwanizacja, prądy Kotz’a, TENS, jonoforeza; ultradźwięki/fonoforeza; laseroterapia; krioterapia dwutlenkiem węgla; światłolecznictwo (sollux, bioptron); presoterapia (masaż uciskowy BOA); hydroterapia (masaż wirowy kończyn górnych i dolnych).

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Fizjoterapia uroginekologiczna jest formą postępowania terapeutycznego, mającą na celu zapobieganie oraz leczenie różnych dysfunkcji występujących w obrębie dna miednicy. Jej głównym zadaniem jest nauka świadomości kobiecego ciała, utrwalenie prawidłowych nawyków i wzorców ruchowych. Konsultacja fizjoterapeuty uroginekologicznego zalecana jest kobietom borykającym się z przypadłościami związanymi z nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządu rodnego, rozejściem mięśni prostych brzucha, a także pacjentkom mającym problemy z bolesnymi miesiączkami i współżyciem seksualnym. Ten rodzaj rehabilitacji będzie również przydatny w okresie planowania ciąży, niwelowania dolegliwości bólowych związanych z ciążą, a także, jako forma przygotowania do porodu oraz poporodowa regeneracja organizmu, dzięki której znacznie szybciej wrócisz do formy.


FIZJOTERAPIA STOMATOLOGICZNA

Rehabilitacja obszaru czaszkowo-żuchwowego oraz czaszkowo- twarzowego metodą CRAFTA, którą oferujemy w naszym gabinecie obejmuje badanie, terapię oraz autoterapię skupiając się na dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchowego, czaszki, nerwów czaszkowych oraz mięśni twarzoczaszki i odcinka szyjnego kręgosłupa.

Bóle okolicy skroniowej, potylicy, czołowej, bóle migrenowe, bóle zatokowe, klikanie i przeskakiwanie w stawie skroniowo- żuchwowym, ból przy przeżuwaniu pokarmów, niekontrolowane ruchy żuchwy, zbaczanie żuchwy przy otwieraniu ust, ograniczenie zakresu otwarcia ust, nadmierne zaciskanie lub ścieranie zębów, bruksizm, brak możliwości płynnego otwarcia ust, szumy uszne, pogorszenie słuchu, ból ucha bez infekcji, zawroty głowy, problemy z fonacją, chrypka, problemy z połykaniem, problemy z narządem żucia, nadmierne napięcie mięśni narządu żucia, atypowy ból zęba, dysfunkcje motoryczne gałki ocznej, ból oka, podwójne widzenie, zaburzenia pola widzenia, przewlekły ból twarzy, asymetrie twarzy, nieprawidłowe ustawienie języka, dysfunkcje nerwów czaszkowych, zaburzenia czucia okolicy twarzy.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna obejmuje terapię zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego objawiających się jako afazja, dysfazja, anartia, dyzartia, dysfagia i dysfonia. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie konsultacji diagnostycznej, która pozwoli określić rodzaj występujących dysfunkcji oraz stopień ich nasilenia. Badanie polega na wykonaniu zestawu testów i prób klinicznych badających możliwie szerokie spektrum funkcjonowania, ale dostosowanych do możliwości badanego.

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Terapia neuropsychologiczna skierowana do osób, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, czyli zdolności pozwalających odbierać i przetwarzać bodźce docierające z otoczenia. Zaliczajmy się do nich m.in.: spostrzeganie zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe), pamięć (słuchowo-werbalna, wzrokowa), uwaga i jej różne aspekty, myślenie i funkcje wykonawcze (związane z planowaniem i kontrolą procesów rozwiązywania zadań), mowę, a także praksję (czyli kontrola ruchów celowych). Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie konsultacji diagnostycznej, która pozwoli określić rodzaj występujących zaburzeń poznawczych oraz stopień ich nasilenia. Badanie polega na wykonaniu zestawu testów i prób klinicznych badających możliwie szerokie spektrum funkcjonowania, a także dostosowanych do możliwości badanego.


TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM C-EYE

Terapia C-Eye pozwala na ocenę poziomu świadomości i  funkcji poznawczych.  Urządzenie umożliwia prowadzenie stymulującej neurorehabilitacji u pacjentów, którzy utracili zdolność mówienia, a także na nawiązanie komunikacji pacjenta z otoczeniem za pomocą technologii śledzenia wzroku. Moduł neurorehabilitacji uaktywnia funkcje językowe, postrzeganie przestrzeni, pamięć i procesy myślowe. Moduł komunikacji stymuluje wzrok, wspomagając jednocześnie codzienne funkcjonowanie, dzięki zastosowaniu wirtualnej klawiatury umożliwiającej pisanie za pomocą wzroku i zapisywanie przekazywanych treści. System C-Eye automatycznie gromadzi dane ze wszystkich sesji pacjenta, przedstawia je w postaci zestawień i raportów porównawczych co pozwala śledzić postępy pacjenta w czasie.


Rodzaj oferowanych zabiegów znajdą Państwo w Strefie Pacjenta.