Na co dzień pracuje z pacjentami neurologicznymi oraz ortopedycznymi i to właśnie w tych dziedzinach nieustannie rozwija się, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Ponadto jej konikiem jest fizjoterapia sportowa. Sama niegdyś trenowała tenisa ziemnego, dzięki czemu z pasją i zaangażowaniem pomaga osiągnąć lepsze rezultaty swoim podopiecznym!


Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

  • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
  • ScarWork – Integrating Scar Tissue into the Fascial Web
  • Dry needling wg koncepcji FRSc Radosława Składowskiego moduł 1
  • Pinoterapia wg koncepcji FRSc Radosława Składowskiego
  • IBITA Bobath dla dorosłych – Assessment and treatment of adults with neurological conditions- the Bobath concept 1st & 2st part