Neurologopedka pracująca z pacjentami z dysfagią, dyzartrią, afazją oraz z chorobami neurologicznymi. W terapii rozwija zdolności językowe pacjentów, usprawnia trakt ustno-twarzowy, a także pracuje nad prawidłową emisją głosu. Na co dzień pracuje również z dziećmi – od noworodka do nastolatka.

 

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

  • Kineziotaping w logopedii Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne 
  • Dysfagia w neonatologii i pediatrii 
  • Niedokształcanie mowy o typie afazji 
  • Afazja Wprowadzenie do treningu karmienia i jedzenia 
  • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia 
  • Terapia manualna 
  • Dyslalia obwodowa