Każdego dnia zajmuje się terapią pacjentów z afazją, dyzartrią oraz dysfagią – ta ostatnia jest przedmiotem jej szczególnych zainteresowań. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, a także przykłada olbrzymią wagę do budowania mocnych, opartych na zaufaniu więzi z podopiecznymi, dbając, by terapia przyniosła jak najlepsze rezultaty. Dodatkowo współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, gdzie dzieli się wiedzą dotyczącą dysfagii ze słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Neurologopedii Klinicznej. 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Nerwy czaszkowe okolicy głowy i szyi 
 • Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc u pacjentów neurologicznych i geriatrycznych z zaburzeniami połykania 
 • Dysfagia neurogenna dorosłych Patofizjologia podejście praktyczne 
 • Elektrostymulacja i jonoforeza w logopedii 
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna 
 • Rurka tracheostomijna – wskazówki dla terapeutów 
 • Fizjoterapia oddechowa w pediatrii 
 • Afazja i dyzartria 
 • Afazja u osób dorosłych: diagnostyka neurologopedyczna 
 • Choroba Alzheimera i inne formy demencji. 
 • Pozytywne podejście do opieki 
 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy 
 • Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia 
 • I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia” 
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny 
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą 
 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 
 • Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym 
 • Terapia manualna w logopedii 
 • Masaż sfery orofacjalnej 
 • Kongres Logopedyczny „Narzędzia diagnostyczne w logopedii” -Konferencja psycholingwistyczna „(Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne”