Sam przyznaje, że terapia manualna jest jego pierwszą miłością, która trwa do dziś i rozwija się poprzez przywracanie sprawności ruchowej. Uwielbia swój zawód i chętnie bierze udział w specjalistycznych kursach, by móc jeszcze lepiej zaopiekować się podopiecznymi.


Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

  • IBITA Bobath dla dorosłych – Assessment and treatment of adults with neurological conditions- the Bobath concept 1st & 2st part
  • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Kurs PNF 1 i PNF 2 (Koncepcja M. Knott)
  • Stymulacja bazalna w koncepcji Andreasa Frohlicha – kurs podstawowy
  • Terapia manualna w koncepcji Maitland lvl. 1
  • Fascial Manipulation lvl. 1&2
  • Medycyna Manualna wg koncepcji FRSc Radosława Składowskiego (+kurs kliniczny, +kurs blizna w FRSc)
  • Anatomy Trains – structure & function
  • Integracyjna Terapia Blizn
  • Spastyczność (Spasticity) – Rehaplus Benedikt Bomer