Hocoma Lokomat pro 6 – automatyczna orteza dolnych kończyn

Urządzenie wspomaga proces rehabilitacji. Służy do reedukacji chodu i zapobiega skutkom schorzeń neurologicznych.

Lokomat zapewnia dynamiczne odciążenie, które umożliwia wczesną naukę chodu w przypadku pacjentów niemających dostatecznej siły mięśniowej. Wartość odciążenia oraz intensywność treningu funkcjonalnego jest automatycznie dostosowywana do potrzeb i możliwości, dzięki czemu pacjent jest w stanie wykonać wiele powtórzeń. Na ekranie wyświetlany jest biofeedback, który informuje użytkownika o prawidłowości jego ruchów, co daje możliwość kontrolowanej nauki chodu.

Dodatkowo możliwość gry w wirtualnej rzeczywistości zachęca pacjentów do pełnego zaangażowania w terapię.

Lokomat pro 6 sprawdza się w przypadku:

  • udaru,
  • stwardnienia rozsianego,
  • porażenia mózgowego,
  • choroby Parkinsona,
  • osłabienia mięśni w wyniku długotrwałego unieruchomienia,
  • urazu rdzenia kręgowego.