W Alfa Move działa jako koordynatorka ds. rehabilitacji, gdzie codziennie podejmuje rozmaite wyzwania. Chętnie poszerza swoje kompetencje oraz wiedzę, biorąc udział w kursach i szkoleniach. Jej główna misja: uświadamianie pacjentów, że dbanie o siebie zawsze powinno być priorytetem.


Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)
 • IBITA Bobath dla dorosłych – Assessment and treatment of adults with neurological conditions- the Bobath concept 1st & 2st part
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Kurs PNF 1 i PNF 2 (Koncepcja M. Knott)
 • PNF – jak używać koncepcji w wybranych jednostkach chorobowych: udar mózgu i dystrofia
 • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
 • Neuromobilizacje
 • Chód w hemiplegii
 • Kończyna górna w hemiplegii
 • Spastyczność w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomia palpacyjną
 • Integracyjna Terapia Blizn
 • ScarWork – Integrating Scar Tissue into the Fascial Web
 • Dry needling wg koncepcji FRSc Radosława Składowskiego moduł 1
 • Pinoterapia wg koncepcji FRSc Radosława Składowskiego
 • Interdyscyplinarny kurs Rehabilitacji Okołoporodowej z Akredytacja PTUG z uzyskaniem tytułu specjalisty rehabilitacji okołoporodowej – moduł I, II i III
 • Terapia tkanek miękkich w terapii uroginekologicznej i położniczej
 • Ćwiczenia w korekcji rozejścia mięśni brzucha (DRA)
 • Przepuklina i rozejście kresy białej – poważny problem uroginekologiczny
 • Poród naturalny, a cięcie cesarskie – jak wspomóc kobietę w powrocie do sprawności
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny 
 • Stopa – skręcenie kostki, ostroga piętowa czy rozcięgno podeszwowe
 • Kolano – ból, obrzęk, utrata funkcji
 • Ćwiczenia w bólu. Jak dobiera, co zlecać i jak budować progresję w przewlekłych bólach pleców
 • Ból przewlekły w praktyce fizjoterapeuty
 • Niefarmakologiczne metody leczenia bólu